Når jeg levere materiale for ejendomsmæglere.

Her kan du læse om, hvordan jeg arbejder:

Når jeg eksempelvis skal levere billedmateriale for ejendomsmæglere.

Når jeg har modtaget en opgave, tager jeg ud på adressen et par dage før optagelserne for at varsle naboerne om, at jeg anvender en drone i mit arbejde.

Jeg informerer personligt, hvis det er muligt, men jeg kan også lægge skriftlig information i naboernes postkasser. De skal vide, at jeg selvfølgelig altid er klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

Jeg drøfter bl.a. med kunden om, hvordan jeg forestiller mig, at optage filmen af villaen og området.

Jeg filmer generelt hele ejendommen, haven og selve området. Hvis kunden har særlige ønsker, der skal fremhæves, som kunne underbygge ejendommens værdi, drøfter vi også det.

Senest 24 timer før optagelserne informerer jeg politiet.

Har jeg brug for at overflyve en ejendom, gør jeg det kun, såfremt ejeren har givet sin tilladelse.

På dagen gennemfører jeg optagelserne, som planlagt. Jeg vil under flyvning med dronen sikre mig, at der ikke er nogen naboer i sikkerhedszonen, så alt foregår sikkert og trygt på lovlig vis.

Generelt vil jeg altid informere i området, hvor jeg arbejder, så beboere kan være trygge ved min tilstedeværelse.

 

Er man nabo og lidt nysgerrig, skal i være velkommen til at overvære arbejdet.

 

Ved øvrige opgaver foregår det næsten på samme måde. 

Det handler om at afstemme forventningerne med kunden og indformere evt. naboer, så alle ved hvad der foregår.

 

Mit motto er: Et ord er et ord